GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC MỸ

AMA MANG TRONG MÌNH NỀN TẢNG GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI TỪ MỸ

AMA mang đến hệ thống đào tạo Anh ngữ chuẩn Quốc tế hàng đầu Việt Nam, đơn vị khảo thí chính thức các kỳ thi Cambridge. Các khóa học của AMA hàm chứa nền tảng giáo dục hiện đại chuẩn Mỹ, hướng tới sự “Phát Triển Toàn Diện”, kết hợp “Khối óc – Trái tim – Đôi tay” trong việc học Anh ngữ.

Đội ngũ giảng viên

Vũ Minh Toàn
Cử nhân Đại học Texas Christian, Mỹ

Mai Phương
Thạc sĩ Đại học New South Wales, Úc

Phạm Loan
Thạc sĩ Đại học San Diego State, Mỹ

Vũ Minh Toàn
Cử nhân Đại học Texas Christian, Mỹ

Mai Phương
Thạc sĩ Đại học New South Wales, Úc

Phạm Loan
Thạc sĩ Đại học San Diego State, Mỹ

Vũ Minh Toàn
Cử nhân Đại học Texas Christian, Mỹ

Mai Phương
Thạc sĩ Đại học New South Wales, Úc

Phạm Loan
Thạc sĩ Đại học San Diego State, Mỹ